پترن سمت راست
طراحی گرافیک
سوشال مدیا
هویت بصری
طراحی وبسایت
برگزاری رویداد
مشاوره و آموزش
پترن سمت چپ
پترن سمت راست
طراحی گرافیک
طراحی وبسایت
سوشال مدیا
برگزاری رویداد
هویت بصری
مشاوره و آموزش
پترن سمت چپ

طراحی سایت ضیافت

شروع : آذر - 1402

80%

طراحی سایت رابین

شروع : اسفند - 1402

90%

طراحی سایت پدربزرگ

شروع : دی - 1402

100%

طراحی سایت روکو

شروع : دی - 1402

63%
پترن سمت راست

ورد نیاز شامل حروفچینی شاست که بتواند متن دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

پترن سمت چپ