بایگانی

اهمیت ورود به فضای مجازی و تولید محتوا برای کسب و کارها

مقدمه اگر تا قبل از شیوع بیماری کووید_19 اهمیت حضور در شبکه‌های اجتماعی  و تولید محتوا برای کسب‌وکارها مشخص نبود، این روزها کم‌تر کسب‌وکاری پیدا می‌شود که به این موضوع توجه نداشته باشد. خرید راحت، تنوع زیاد، امکان مقایسه قیمت و دوری از جمعیت، از عوامل تاثیرگذار در رشد خریدهای اینترنتی هستند. آمار خرید اینترنتی در ا...