بایگانی

6 ترند ایمیل مارکتینگ که به عنوان یک دیجیتال مارکتر باید بدانید!

قطعا به عنوان یک دیجیتال مارکتر از اهمیت ایمیل مارکتینگ یا همان بازاریابی ایمیلی، آگاهی دارید. ایمیل نقش مهمی در بازاریابی دیجیتال دارد، چون به هدایت مشتری در مراحل سفر مشتری کمک می‌کند. برای مطالعه درباره سفر مشتری می‌توانید به این وارد شوید. ایمیل یکی از اولین بسترهایی است که مشتریان به آن روی می‌آورند؛ همچنین ایمیل از لحاظ مالی و زمانی بس...